Hyvinvointipalvelu Minna

Terapia -ja neuvontapalvelut

Hyvinvointipalvelu Minna

Hyvinvointipalvelu Minna tarjoaa terapia -ja neuvontapalveluja. Tavoitteena on tukea ihmisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta auttamalla parisuhdeasioissa, perhe-elämässä sekä tukea myös kokonaisvaltaisesti mielenhyvinvointia. työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan vahvuuksien    ja voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen.

Yrityksen arvot ovat luottamuksellisuus, aito kohtaaminen, lupa olla oma      itsensä.

" Jokainen ihminen ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään"